Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Sapere aude – „Odważ się być mądrym” - najwyższe odznaczenie

Gimnazjum nr 16 -  order przyznawany przez Kapitułę Orderu

absolwentom naszej szkoły, którzy:

  • w kolejnych latach edukacji gimnazjalnej byli nagradzani wpisami do Złotej Księgi za wyniki w nauce i zachowaniu;
  • wyróżnili się innymi znaczącymi sukcesami naukowymi (finaliści i laureaci konkursów kuratoryjnych, ogólnopolskich i wojewódzkich, itp.);
  • potrafili połączyć dążenie do własnego doskonalenia i rozwoju ze szczególną wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka i otaczającego świata;
  • godnie reprezentowali szkołę, dbając o jej promocję w środowisku;
  • inicjowali akcje charytatywne i  angażowali się w bezinteresowną pomoc innym;
  • swoją postawą, opartą na uniwersalnych wartościach, dawali przykład, jak wcielać w życie ideę zawartą w  sentencji Horacego.

Wnioski do Kapituły o nadanie medalu wnoszą wychowawcy klas.


Uczniowie odznaczeni medalem Sapere Aude:

 

 

Rocznik 2015-2018

Mateusz Glixelli-Babulski
Maria Gubernat
Bartosz Synowiec

Rocznik 2014-2017

Roma Stachowicz   
Aleksandra Mazurek   
Julia Kasprzycka   
Jolanta Drukała   
Krystyna Gasińska   

Rocznik 2013-2016

Bartłomiej Wacławik   
Maria Bartosz   
Edyta Łysik   
Anna Poznańska   
Aleksandra Samek   
Anna Tabor  

Rocznik 2012-2015

Aleksandra Kot
Katarzyna Zimowska
Paweł  Żurek
Tomasz Zachwieja


Rocznik 2011-2014


Alicja Mucha
Jan Woźniak
Marcelina Noworyta
Monika Cebulska
Tobiasz Kubisiowski


Rocznik 2010-2013


Aleksander Marzec
Ewa Mrowiec
Kacpr Kita
Kamila Bawół
Karolina Szafarowicz


Rocznik 2008-2011

Agnieszka Leśniak
Agnieszka Nowak
Aleksanndra Badowska
Dominika Sołtysik
Krzysztof Rębilas


Rocznik 2007-2010


Małgorzata Różycka
Michał Soja
Monika Wolny
Urszula Wojnarowska


Rocznik 2006-2009

Justyna Pędzich
Maciej Haberka
Maria Kałwa
Monika Kasperek
Olga Kasperek

Rocznik 2005-2008

Aleksandra Lisińska
Jan Grabowski
Łukasz Stempek
Wojciech Sitarz

Rocznik 2004-2007

Aleksandra Klimek
Grzegorz Siwek
Jarosław Nowakowski


Rocznik 2003-2006

Aleksandra Mróz
Anna Pawlik
Jacek Frąckowiak
Magdalena Voght
Paweł  Stobiecki
Tomasz  Wichur

Rocznik 2002-2005

Alicja Mączka
Jacek Kułakowski
Nawojka Schmidt
Tomasz Bogacki


Rocznik 2000-2003

Jerzy Głowacki
Przemysław Głowacki


Rocznik 1999-2002

Jakub Sokół
Michał Drobot
Piotr Białecki
Tomasz Warszawski
Tymon Słoczyński