Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie. Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2019r. zawiesza się bezterminowo strajk. Od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia w szkole zostają wznowione.
Komitet Strajkowy.

Egzamin gimnazjalny 2019 
Informacje dla rodziców i uczniów >>>
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - prezentacja >
Rada Dzielnicy V Kraków - Krowodrza oraz Szkoła SP 33/Gim 16 w ramach projektu "MOCNI BEZ PRZEMOCY" organizuje konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. Regulaminy konkursów dostępne na stronie szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII SP i III Gim >
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ>

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. - European Computer Driving Licence) jest rozpoznawalnym na rynku europejskim potwierdzeniem kwalifikacji z zakresu obsługi aplikacji TI; honorowany w całej Europie oraz USA, Japonii i innych krajach poza Europą.Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji w Polsce zajmuje się Polskie Biuro ECDL a także wszystkie Oddziały i Koła Polskiego Towarzystwa Informatycznego . Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.
W naszym Gimnazjum klasy fakultatywne realizują autorski program zajęć z informatyki przygotowujący do zdania egzaminów ECDL w ciągu 3-letniego okresu kształcenia. Na terenie szkoły organizowane są egzaminy ECDL zgodnie z normami Polskiego Biura ECDL przez akredytowanego egzaminatora w Sali nr 4 - certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym PL-LAB0179. Szkoła współpracuje z Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ECDLAby zdobyć rozpocząć Certyfikację ECDL należy: 1. Zgłosić się do jednego z egzaminatorów w naszej szkole:
  
   Beata Chodacka - Egzaminator PL-E1602 
   Tomasz Bolek - Egzaminator PL- E3778

Przypominamy!!!
Trzy dni przed egzaminem potwierdź swoje uczestnictwo wysyłając zgłoszenie do egzaminatora.


2. Należy zarejestrować się utworzyć konto kandydata -  tutaj >
Pomocnik młodego ecedelowicza ;)Praktyczny poradnik rejestracji kandydata >

Poradnik filmowy >Przystąpienie do egzaminu.Informacja dla kandydatów o płatności za Egzamin ECDL Start lub ECDL Core

Aby rozpocząć proces certyfikacji ECDL konieczne jest doładowanie konta kandydata w środki pieniężne. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności:

1. Utworzyć konto kandydata - https://eecdl.pl/system/logowanie.php
2. Zalogować się do systemu, następnie przełączyć się do zakładki Profil->Doładuj konto
3. Wprowadzić kwotę a następnie zaakceptować dane poprzez kliknięcia na Wpłać podaną     kwotę (aby otrzymać fakturę na osobę prywatną  lub firmę należy wypełnić wyświetlany formularz).
4. Następnie należy przejść do strony serwisu płatności (płatnosci.pl), gdzie wybierany jest sposób doładowania konta.
5. Po przeprowadzeniu poprawnej transakcji w panelu kandydata pojawi się komunikat potwierdzający doładowanie konta,
6.W panelu kandydata w z zakładce: Profil>Saldo konta można sprawdzić stan dostępnych środków na koncie.
Jeśli kandydat posiada Voucher na egzaminy ECDL powinien zgłosić się do PB ECDL. Voucher należy wysłać do PB ECDL w zamian otrzymany będzie kod uruchamiający egzamin.

 

Opłaty za egzamin.

Egzaminy są odpłatne - na rachunek PTI (Polskie Towarzystwo Informatyczne),

Uczniów obowiązuje opłata ulgowa

Cennik ECDL Core
Szczegółowe informacje -na stronie www.ecdl.com.pl oraz  www.ecdl.malopolska.pl


Jak przygotować się do egzaminu?
 
1.    Lekcje z informatyki prowadzone w szkole
2.    Dostęp do materiałów na szkolnej platformie e-learningowej
(proszę zgłosić się do nauczyciela informatyki po login i hasło)
3.    Testy przykładowe