Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

W dniu 9.03.2018 stołówka czynna od 13:00
Małgorzata Włoch
  wieloletni pedagog, nauczyciel i wychowawca, wicedyrektor Gimnazjum nr 16 w Krakowie.

Trzy lata temu rozpoczynając rok szkolny. Małgosia Włoch doznała poważnego wylewu, który uniemożliwił Jej dalsze normalne funkcjonowanie. Może porozumiewać się z otoczeniem tylko za pomocą wzroku. Bardzo ogranicza to współdziałanie i rehabilitacje. Zakup cyberoka znacznie zmieni możliwości dalszego leczenia i codziennego życia Małgorzaty.
Podaruj 1 % z podatku dla Małgorzaty Włoch 670/W - W TYTULE: 670/W MAŁGORZATA WŁOCH
KRS 0000186434.  
KONTO DAROWIZNY: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Rekrutacja 2018 w SP33 - więcej informacji tutaj> 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA


Poniedziałek 900-1500
Wtorek 900-1500
Środa 900-1500
Czwartek 1000-1600
Piątek 900-1500

 

Regulamin biblioteki szkolnej >

Regulamin czytelni multimedialnej >

 

Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są postawą satysfakcjonującego funkcjonowania

w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija

wyobraźnię ...[umożliwia] rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania

z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów".

/Manifest Bibliotek Szkolnych z 1998r./

      Biblioteka Gimnazjum nr 16 w Krakowie działa od 01.09.1999 roku. Lokal oraz część zbiorów biblioteka przejęła po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie. Zbiory biblioteki to 6 tysięcy woluminów oraz czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają odwiedzanie jej zarówno przed lekcjami jak i po lekcjach. Szeroko rozbudowany warsztat informatyczny biblioteki - katalogi, kartoteki, teczki tematyczne, dostęp do internetu pozwalają uczniom na uzyskanie potrzebnych im informacji, które wykorzystują na lekcjach, kółkach zainteresowań, a także przygotowując się do konkursów. Biblioteka oferuje także zbiory multimedialne (encyklopedie, multimedialne programy nauczania do poszczególnych przedmiotów, filmy). Centrum multimedialne, funkcjonujące w czytelni, wyposażone jest w 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner).