Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie - więcej informacji tutaj >

Rekrutacja do klas 4, 6 i 7 prowadzona jest w dniach 8-19 maja 2017 roku.

Podanie o przyjęcie dziecka do wybranej klasy prosimy składać w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 17:00,

w czwartek i piątek od godz. 7:00 – 15:00.

 

W roku szkolnym 2017/18 planujemy utworzyć klasy 4 i 7.

Klasy 7 to:


Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka angielskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej
(nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu FCE  - jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów anglojęzycznych.

Uczniowie tego zespołu mogą wybrać drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański.


 

Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka francuskiego opartą na  metodzie komunikacyjnej
(nauka posługiwania się językiem, a nie nauka o języku) realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka francuskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów francuskojęzycznych.

Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka francuskiego w dwujęzycznych oddziałach liceów ogólnokształcących.

W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego.


 

Dla uczniów tej klasy wiodącym językiem obcym jest język niemiecki realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo
(nie jest konieczna znajomość języka niemieckiego). Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem na poziomie B1 realizowanym w szkole ponadpodstawowej, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują dyplom językowy. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów niemieckojęzycznych.

W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego.

 

Dla uczniów tej klasy wiodącym językiem obcym jest język hiszpański realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo
(nie jest konieczna znajomość języka hiszpańskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje ambasada Królestwa Hiszpanii.

Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w dwujęzycznych oddziałach VI LO w Krakowie,
a także zdawać maturę hiszpańską.

W klasie będzie realizowana nauka  języka angielskiego jako drugiego języka obcego

 

Uczniom klasy ogólnej proponujemy dodatkowe zajęcia mające na celu poszerzenie zainteresowań i rozbudzenie ciekawości poznawczej nastolatków oraz zaangażowanie się w projekt edukacyjno – dydaktyczny „Mocni bez Przemocy”, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych oraz wspomaganie w poznaniu swoich uczuć
i emocji.